Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Ruby ngừng hỗ trợ bản 1.9, hãy nâng cấp hệ thống của bạn lên 2.x

Theo thông báo mới nhất từ homepage của Ruby thì thời hạn support bản 1.9.3 đã kết thúc.

Kế hoạch ngừng hỗ trợ này đã được thông báo 1 năm trước.

Việc fix bug hoặc các vấn đề về bảo mật của bản 1.9.3 trở về trước sẽ ngừng hoàn toàn.


Do đó, nếu trước kia vì lý do gì đó bạn chưa nâng cấp lên Ruby v2 thì hiện tại khuyến cáo bạn nên làm càng sớm càng tốt.

Nếu bạn có một lý do nào đó mà KHÔNG THỂ bỏ được bản 1.9.3 thì có thể liên lạc lại để được hỗ trợ thêm.

Chi tiết cụ thể xem ở trang tin của Ruby.

Đồng thời với việc trên, có tin tốt là phiên bản Ruby 2.0.0-p643 mới cũng đã được phát hành vào ngày 25/2/2015 vừa qua.

Phiên bản Ruby này không phải là mới nhất (hiện mới nhất là Ruby 2.2.0), mà là bản fix cuối lớn cho Ruby v2.0.0.

Trong vòng 1 năm tới thì bản Ruby 2.0.0 cũng sẽ bị ngừng hỗ trợ.

Do đó, càng sớm nắm bắt các bản Ruby mới thì càng tốt.