Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

AngularJS Tutorial: Hướng dẫn lập trình web với AngularJS

Tôi đã thực sự ngạc nhiên và thích thú với những gì mà AngularJS có thể làm được. Thậm chí tôi đã liên tục thấy xuất hiện suy nghĩ trong đầu rằng: "Tất cả web, hay ứng dụng hybrid từ giờ về sau sẽ hướng theo việc sử dụng những tính năng tuyệt vời do AngularJS mang lại để tiết kiệm công sức, thời gian". Trong thời gian tới, với việc HTML5 dần phổ biến, các thiết bị di động với các trình duyệt có bộ dựng tốt hơn, thì đây sẽ là xu hướng có rất nhiều ích lợi. Bạn sẽ dần mê mẩn AngularJS như tôi hiện tại sau khi bắt tay vào tìm hiểu và lập trình với AngularJS.

Đây sẽ là một loạt các bài viết hướng dẫn lập trình web với thư viện Javascript là AngularJS.