Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

BASIC SWIFT - Bài 1 - Giới thiệu

Lần đầu được giới thiệu tại WWDC 2014, Swift là ngôn ngữ lập trình mới do Apple phát triển dành cho iOS và Mac OS X. Ở thời điểm hiện tại thì Swift 2 cũng đã được ra mắt cùng với phiên bản XCode 7, và Swift cũng đã được Apple OpenSource hoá. Do đó có thể tin tưởng về 1 tương lai mới với hệ thống cộng đồng lập trình viên rộng lớn cho ngôn ngữ này.

Trong loạt bài viết này, chúng ta cùng bắt tay vào học ngôn ngữ mới này.Nội dung các bài học lần lượt sẽ đi theo cấu trúc sau:
Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu.


Chương 1: Giới thiệu chung về Swift


Với truyền thống của Apple là luôn làm ra những thứ tốt nhất, chất lượng nhất, ngôn ngữ lập trình mới Swift cũng được hưởng những điều tốt đẹp đó. Swift được phát triển dựa trên những điều tốt đẹp nhất của C vào Objective-C, mà không bị vướng một chút ràng buộc nào trong tính tương thích với C.

Nếu bạn là một lập trình viên tay mơ mới vào nghề, bạn có thể ghi nhớ một câu rằng, code write bằng C luôn được thực hiện nhanh nhất (sau Assembly, và vì bạn tay mơ với vào nghề tôi tin bạn không làm được Assembly thần thánh nên trực tiếp bỏ qua xếp hạng của ngôn ngữ này).

Swift được giới thiệu với những ưu điểm hấp dẫn sau:


  • Swift sử dụng các mẫu lập trình an toàn.
  • Swift cung cấp các tính năng của một ngôn ngữ lập trình hiện đại.
  • Swift cung cấp các cú pháp (syntax) câu lệnh tương tự như Objective-C, do đó bạn mà biết Objective-C thì đó là một lợi thế khi học ngôn ngữ này.
  • Swift là cách mới trên cả tuyệt vời để viết nên những app hấp dẫn dành cho iOS và Mac OS X.
  • Swift cung cấp cơ chế truy cập thuận tiện vào các thư viện có sẵn Cocoa frameworks, nếu bạn có các thư viện này, bạn sẽ không phải viết lại chúng sang Swift mà có thể dùng trực tiếp luôn.
  • Swift hợp nhất các thủ tục  (procedural) và các phần hướng đối tượng (object-oriented portions) trong ngôn ngữ.
  • Swift không cần các thư viện rời được import vào dành cho các chức năng cơ bản quen thuộc như là input/output, hoặc xử lý các string.
  • Swift sử dụng cùng bộ runtime với hệ thống Obj-C trên Mac OS X và iOS, và do đó nó cũng sẽ có thể chạy được luôn trên các thiết bị đang sử dụng nền tảng iOS 6 và OS X 10.8 trở lên.


Swift được cung cấp với tính năng playground (sân chơi) mà từ đó, các lập trình viên Swift có thể bắt đầu viết các dòng code đầu tiên vào khởi chạy chúng ngay lập tức.

Swift cũng được thiết kế bằng cách vay mượn rất nhiều ý tưởng từ các ngôn ngữ khác như Objective-C, Rust, Haskell, Ruby, Python, C#, CLU, ... nên bạn sẽ rất nhanh chóng làm quen được với ngôn ngữ này.Nếu bạn đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để học ngôn ngữ này. Bạn sẽ cần làm thêm một số bước chuẩn bị trước khi có thể bắt đầu học.

Thiết lập môi trường phát triển ở local - Local Environment Setup

Đầu tiên bạn cần XCode, download trực tiếp từ AppStore trên Mac OS X, hoàn toàn miễn phí.

Sau khi cài đặt thành công XCode, bạn ngay lập tức có thể thử nghiệm XCode cũng như ngôn ngữ lập trình Swift này bằng cách làm bài tập "Hello World!" nổi tiếng như ta vẫn thường làm.

"Hello World!" Swift Project


Chọn Get started with a playground và đăt tên cho project là HelloWorld, platform là iOS.

Nhấn Next, chọn nơi lưu project file. Cuối cùng bạn sẽ có một cửa sổ Playground window như hình ảnh bên dưới:Đoạn code dưới đây được copy lại từ trình soạn thảo của XCode.

import UIKit

var str = "Hello, playground"


Nếu bạn chọn platform để development là OS X, thì thư viện Cocoa sẽ tự động được đưa vào thay cho UIKit dành riêng cho iOS.


import Cocoa

var str = "Hello, playground"


Nhấn vào nút Play hình mũi tên xanh ở góc bên trái dưới cửa sổ để chạy thử code, bạn sẽ nhìn thấy kết quả được hiển thị ở panel phía bên tay phải dòng


Hello, playgroundXin được chúc mừng, bạn chính thức đã setup thành công môi trường phát triển cho Swift, và bạn sẵn sàng để bước chân vào môn học này.