Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Gaming - Lập trình game với Cocos2D-JS - Hello Game World

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ môi trường phát triển như đã làm trong bài Giới thiệu, bài viết này nhằm hướng dẫn bạn cách khởi đầu làm game với Cocos2d-JS, cũng như có cái nhìn đầu tiên về làm game với framework này.

Phương pháp học là, thông qua những project demo, ta sẽ tiếp cận dần dần từ dễ đến khó, và nhờ đó hiểu biết cùng kỹ năng cũng sẽ tăng theo.
Ở bài này, chúng ta sẽ làm những công việc sau:
  • Tạo một project mới để làm với Cocos2D-JS
  • Code game Hello World
  • Tham khảo


Source code cho toàn bộ các bài học trong series này có thể download ở GitHub.

Đây là hình ảnh của game sau khi đã hoàn thành: